Kursplan för Ekonomisk analys

Kursplan fastställd 2019-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagerial economics
 • KurskodTEK255
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEPO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 21123
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2021 em J
 • 09 Jun 2021 em J
 • 20 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter som läser kursen förväntas ha haft viss exponering mot ekonomi. Viss kunskap om analys kommer vara till hjälp även om det inte är helt nödvändigt.

Syfte

Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå innebörden av den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
 • förstå och analysera ekonomin på olika nivåer i ett företag
 • kunna tillämpa olika ekonomiska kalkylmodeller
 • förstå när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer

Innehåll

 • Introduktion till ekonomisk analys
 • Kalkylering baserad på rörliga och fasta kostnader
 • Beslutsfattande med relevanta kostnadsslag
 • Investeringskalkylering
 • Grundläggande ekonomisk teori
 • Prissättningsanalys

Organisation

Kursen består av följande delar:
 • Föreläsningar kring kursinnehållet
 • Handledning av projektarbetet

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgörs av följande moment:
 • En individuell skriftlig fyratimmars tentamen
 • En skriftlig rapport kring projektarbete