Kursplan för Produktionslogistik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduction logistics
 • KurskodTEK240
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2023 em J DIG
 • 07 Jun 2023 fm J DIG
 • 22 Aug 2023 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Öppen för alla studenter i mastersprogrammen Production Engineering och Quality and Operations Management, samt för studenter från programmen Industriell ekonomi, Maskinteknik och Automation. Övriga studenter ska ha minst 15 hp i kurser inom logistik, operations management, produktionssystem, eller liknande.

Syfte

Kursen i Produktionslogistik tar sin utgångspunkt i material- och produktionsplanering. Fokus ligger på taktisk och operativ nivå, inom materialplanering, prioritetsplanering och kapacitetsplanering. Kursen startar i den taktiska verksamhetsplaneringen (sälj- och verksamhetsplanering) och går vidare med huvudplanering och kapacitetsplanering, detaljplanering (material, order och kapacitet), och slutligen verkstadsplaneringen (produktionsstyrning). På operativ inkluderas koncept såsom kanban och OPT. Detta leder vidare till den fysiska materialflödesprocessen, dess aktiviteter, samt effektivitet i de interna materialflödena. Relaterade delar av informationsflödet och produktionsdatabaser behandlas. Syftet är sedan att förstå material- och produktionsplaneringens roll i produktionssystemet, välja metoder och tekniker på olika planeringsnivåer, behärska de vanligt förekommande metoderna och teknikerna, samt att kunna applicera dessa på olika produktionsmiljöer. En fokusering finns mot verkstadsindustrin, men exempel från andra branscher inom tillverkning ges, samt från servicesektorn.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Använda och förstå existerande metoder och modeller för produktionsplanering
 • Beskriva karaktäristiken av existerande informationssystem som stödjer produktionsplanering
 • Förklara hur olika kontext och planeringsmiljöer påverkar förutsättningarna för produktionsplaneringen
 • Förstå produktionsplaneringens roll i affärs- och tillverkningsstrategierna
 • Specificera och konfigurera planerings- och styrsystem för specifika produktionsmiljöer
 • Förstå produktionsplaneringens roll för och i relation till vanligt förekommande aktiviteter i materialflödet
 • Analysera effektiviteten i interna materialflöden och beskriva principerna för hur men erhåller hög effektivitet i dessa system

Innehåll

 • Produktionsplaneringssystemets struktur och perspektiv 
 • Planeringsmiljöer och derar koppling till planeringsmetoder
 • Sälj- och verksamhetsplanering
 • Huvudplanering
 • Materialplanering
 • Orderplanering
 • Kapacitetsplanering
 • Verkstadsplanering (kortsiktig styrning)
 • Relaterade frågeställningar kring leverantörssystemet Informationssystem i relation till produktionsplanering
 • Produktionsplanering i relation till produktionsprocessen och interna materialflöden

Organisation

Kursen innehåller flera typer av aktiviteter, med olika huvudsyften:
    1.    Föreläsningar, i syfte att ge den teoretiska förståelsen
    2.    Seminarier, i syfte att fördjupa och reflektera kring teorin
    3.    Gästföreläsningar, som ska ge insikter i den industriella applikationen och aktuella industriella problem
    4.    Övningar, syftande till att förstå och praktisera specifika planeringstekniker

Litteratur

En standard lärobok med fokus på Material- och produktionsstyrning, i kombination med utvalda vetenskapliga uppsatser.

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig tentamen.
Närvaro vid specificerade obligatoriska föreläsningar, seminarier, övningar, etc.
Seminarierapporter och övriga specificerade skriftliga inlämningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-03-28: Examinator Examinator ändrat från Robin Hanson (i01haro) till Tarun Agrawal (taruna) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0107 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination