Kursplan för Lean management

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLean management
 • KurskodTEK231
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34118
 • Max antal deltagare80
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursdeltagarna ska som minimum läst 15 hec inom något av följande ämnesområden:
 
-    Production engineering
-    Operation management
-    Supply chain management
-    Production management

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse av lean-filosofi, lean ledarskap och vad som karaktäriserar en lean organisationskultur.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förklara koncept, strategier och principer för lean management
- jämföra lean ledarskap med traditionella ledarskapsmodeller
- förklara daglig kaizen och teamarbete i en lean organisation
- förklara hoshin kanri i en lean organisation
- förklara hur en lean transformation bör genomföras
- förklara vad som karaktäriserar en lärande organisation

Innehåll

- Lean-filosofi
- Visuell styrning
- Lean ledarskap och organisation
- Teamarbete och daglig kaizen (kontinuerliga förbättringar)
- Hoshin kanri
- Lean transformation
- Lärande organisation

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier, laboration och ett projekt. Seminarierna, laborationen och projektet är obligatoriska och används för att underlätta förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna. Specialister ifrån akademin och industrin kommer att deltaga i kursen. Kursen är starkt relaterad till industriella problem. 

Litteratur

Annonseras två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella seminarienlämningar och projektet utgör basen för examinationen. Vidare krävs deltagande i kursaktiviteter såsom seminarier, laboration och projekt presentationen för att få godkänt på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.