Kursplan för Lean management

Kursplan fastställd 2017-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLean management
 • KurskodTEK231
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Maskinteknik
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34116
 • Max antal deltagare72
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursdeltagarna ska som minimum läst 15 hec inom något av följande ämnesområden:
 
-    Production engineering
-    Operation management
-    Supply chain management
-    Production management

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse av lean-filosofi, lean ledarskap och vad som karaktäriserar en lean organisationskultur.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förklara koncept, strategier och principer för lean management
- genomföra en värdeflödeskartläggning, analysera en värdeflödeskarta och utveckla en framtida värdeflödeskarta
- jämföra lean ledarskap med traditionella ledarskapsmodeller
- förklara daglig kaizen and grupparbete i en lean organisation
- förklara hoshin kanri i en lean organisation
- förklara hur en lean transformation bör genomföras

Innehåll

- Lean-filosofi
- Visuell styrning
- Kontinuerligt flöde, dragande vs. tryckande, värdeflödeskarta
- Lean ledarskap och organisation
- Grupparbete och daglig kaizen (kontinuerliga förbättringar)
- Hoshin kanri
- Lean transformation

Organisation

Kursen är baserad på föreläsningar, litteraturseminarium, en laboration och ett värdeflödeskartläggningsprojekt. Litteraturseminarierna, laborationen och värdeflödeskartläggningen är obligatoriska och används för att underlätta förståelsen av materialet som presenteras på föreläsningarna. Specialister ifrån akademin och industrin kommer att deltaga i kursen. Kursen är starkt relaterad till industriella problem. 

Litteratur

Annonseras två veckor innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuella litteraturseminariuminlämningar och värdeflödeskartläggningsprojektet utgör basen för examinationen och möjliggör betyget 3. Vidare krävs deltagande i kursaktiviteter såsom litteraturseminarier, laborationen och projekt presentationen för att få godkänt på kursen. För att erhålla högre betyg än 3, så finns det möjlighet att skriva ett icke-obligatoriskt litteraturtest i slutet av kursen.