Kursplan för Design for quality

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign for quality
 • KurskodTEK161
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36119
 • Max antal deltagare65
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 em J
 • 08 Apr 2021 em J_DATA
 • 17 Aug 2021 em J_DATA

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter på denna kurs måste vara registrerade på mastersprogrammet Quality and Operations Management, och alltså uppfylla detta programs förkunskapskrav.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla och förbättra deras kunskap om användarcentrerad produktutveckling. Kursen behandlar både inre och yttre effektivitet. Ett flertal koncept och metoder för att förstå kundbehov från design och marknadsperspektivet kommer att introduceras. Genom träning och litteraturstudier kommer kursdeltagarna att kunna tillgodogöra sig en förmåga att använda dessa metoder och en förståelse för dess teoretiska bas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenterna kunna implementera metoderna som ingår i kursen, för att stödja en kundcentrerad produktutvecklingsprocess. Metoderna fokuserar på att identifiera kundbehov och översätta dessa till produktattribut som också tar hänsyn till kunders betalningsvillighet. Studenterna skall också kunna inte bara leda och guida tillämpningen av metoderna, men också kritiskt reflektera över deras teoretiska bas och på deras tillämpning i olika kontext.

Innehåll

Kursen hanterar kundcentrerad produktutveckling och fokuserar på både inre och yttre effektivitet. Kursen är uppdelad i tre steg. Första steget behandlar vad kundbehov är och hur man prioriterar mellan dem. Två ofta konflikterande perspektiv på kundbehov (design vs marknadsföring) beskrivs. Huvudmetodiken utgörs av Kanomodellen och "Quality Function Deployment" (QFD). Andra steget behandlar identifiering av kundbehov och översättning till produktattribut som utgör ett nytt (förbättrat) koncept eller prototyp. Här används "Design thinking" (DT) och QFD tillsammans. Tredje steget behandlar marknadsanalys för det föreslagna konceptet eller prototypen för att utvärdera hur kunder upplever produkten eller tjänstens användbarhet och kunders betalningsvillighet i olika marknadssegment. Huvudmetodiken här är "Discrete Choice Analysis" (DCA) och klusteranalys.

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar, litteraturseminarier, diskussioner och praktiska övningar. För litteraturseminarier registrerar kursdeltagarna sig online för en plats i seminariet. Kursen kräver veckovis förberedande arbete inför kursaktiviteterna.

Litteratur

Grundläggande kunskaper hämtas in från Bergman and Klefsjö (2010), fördjupade kunskaper inhämtas från ett urval av vetenskapliga artiklar.

Bergman, B and Klefsjö, B (2010). Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, Studentlitteratur, Lund.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av:
- Deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter (litteraturseminarier, praktikfallsdiskussioner, föreläsningar, praktiska övningar)
- Aktivt deltagande i projektarbetet som genomförs gruppvis (se separata projektinstruktioner)
- Individuell skriftlig tentamen

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten