Kursplan för Operations strategy

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOperations strategy
 • KurskodTEK156
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36111
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2021 em J
 • 09 Jun 2021 em J
 • 25 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter ska vara registrerade på Masterprogrammet Quality and Operations Management, vilket innebär att ha slutfört följande:
Grundläggande kurs i ekonomi (7.5 ECTS)
Grundläggande kurs i ledarskap/organisation (7.5 ECTS)

Syfte

Kursens huvudsyfte är att vidareutveckla studenternas kunskap om att utforma, leda och förbättra verksamhetsprocesser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Känna till hur verksamhetsstrategin (Operations Strategy) kan utgöra ett stöd för en verksamhets processer 
- Vara motiverad till att tänka analytiskt angående verksamhetens processer genom att ha tillägnat sig ett antal organisationsteorier, ramverk och praktiskt användbara analytiska hjälpmedel
- Känna till verksamhetens inverkan på uthållighet och hur verksamheten kan bidra till ett hållbart samhälle
- Känna till hur nya möjligheter med digitalisering, i kontext av Industri 4.0, påverkar verksamheten
- Ha tillägnat sig ett antal konceptuella verktyg för att förbättra verksamhetens prestanda
- Kunna applicera dessa verktyg på analysen av verksamhetens processer
- Förstå kontextens betydelse för valet av när och hur dessa verktyg kan tillämpas

Innehåll

- Verksamhetsstrategier, innehåll och processer
- Karaktären hos verksamheters processer
- Grunderna i processledning
- Utformning av verksamheters processer
- Karaktären hos tjänsteprocesser
- Processförbättring
- Lean-tänkande i processförbättringar
- Uthålliga processer

Organisation

Kursen genomförs genom en kombination av:
- Föreläsningar
- Projektarbete
- Fallstudiediskussioner
- Litteraturseminarier

Litteratur

(CLOB) Slack, Nigel & Lewis, Michael, Operations Strategy, senaste utgåvan, Pearson Education, UK. Additional articles to be specified later

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom en kombination av aktivt deltagande i seminarier, en individuell skriftlig tentamen och ett grupprojekt

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-06: Examinator Examinator ändrat från Peter Almström (petera) till Dan Paulin (danpau) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]