Kursplan för Vetenskapshistoria

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-10-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHistory of science
 • KurskodTEK130
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99120
 • Max antal deltagare100
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursen ger en översikt av den moderna vetenskapens framväxt från den vetenskapliga revolutionen fram till idag, med ett särskilt fokus på 1900-talet. Den placerar vetenskapliga idéer och vetenskaplig praktik i ett socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-    Redogöra för de övergripande dragen i den moderna vetenskapens framväxt
-    Beskriva och analysera de sociala, politiska och kulturella faktorer som formar vetenskaplig utveckling
-    Tolka och förklara historiska förlopp
-    Redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och förklaringsmodeller inom vetenskapshistoria
-    Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av den moderna vetenskapens framväxt
-    Uppmärksamma de etiska problem som vetenskaplig utveckling kan vara behäftad med
-    Skriva argumenterande text


Innehåll

Kursen behandlar den moderna vetenskapens framväxt. Teman som uppmärksammas är:

-    Den vetenskapliga revolutionen
-    Vetenskapens institutionalisering
-    Framväxten av nyckeldiscipliner
-    Populärvetenskapens roll
-    Framväxten av "big science" under 1900-talet
-    Formeringen av vetenskapsbaserade industrier
-    Förhållandet mellan teknik och vetenskap

Organisation

Föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen bestående av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Betyg: U,3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurs:
  • 2021-10-15: Organisation Organisation ändrat av Examinator
   Uppdaterat organisation
  • 2021-10-15: Examination Examination ändrat av Examinator
   Uppdaterat information om examination