Kursplan för Godstransportsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-05-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFreight transport systems
 • KurskodTEK123
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2022 fm J DIG
 • 11 Apr 2022 fm J DIG
 • 22 Aug 2022 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på mastersprogrammet Supply Chain Management. Andra studenter kan antas om det finns tillgängliga platser. Antagning kommer då att avgöras från fall till fall. Sökande ska ha läst kurser inom:
(i) business administration (at least 7.5 hec),
(ii) general/operations management (at least 7.5 hec), and
(iii) supply chain management (at least 15 hec)

Syfte

Syftet med kursen är att karakterisera och kritiskt analysera system som producerar godstransport-tjänster i olika sammanhang. Godstransporterna ska analyseras ur olika perspektiv såsom tekniska, operativa, lednings och politiska för att stödja hållbara godstransporter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förklara grundläggande tekniska och operativa termer och begrepp för godstransporter
 • kombinera tekniska komponenter och operativa koncept i godstransportsystem
 • karakterisera trafikslagen väg, järnväg, sjöfart och flyg samt kombinationer av dessa
 • förstå vad en lämplig transporttjänst är för en specifik transportefterfrågan
 • analysera roller och intressen hos olika aktörer inom godstransportsystem
 • analysera trender och utmaningar för godstransportindustrin
 • matcha kvantitativa transportanalys-verktyg med specifika problem
 • lösa grundläggande ruttplanering och transportallokerings-problem kvantitativt

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier som omfattar följande områden:
 • Översikt av godstransportsystem, samt dess trender och utmaningar
 • Transportslag - tekniska och operativa aspekter, inklusive fysiskt kapacitetsutnyttjande
 • Terminaler - deras funktion och roll i transportsystemet
 • Transport och miljö
 • Hållbara transportlösningar 
 • Aktörer och digitalisering 
 • Efterfrågan och marknadssegment för godstransporter 
 • Planering och systemdesign - översikt och användning av kvantitativa verktyg

Organisation

I linje med de pedagogiska målen för hela programmet, innehåller kursen en blandning av praktiska och teoretiska moment, föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, studiebesök, uppgifter och seminarier.

Litteratur

Läroböcker och tidskriftsartiklar kommer att användas. En uppdaterad litteraturlista presenteras på kursens hemsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (digital), skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i studiebesök och seminarier.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2021-11-29: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Valentina
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2022-05-02: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Emilio
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2021-11-29: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Valentina
   [0118 Tentamen 7,5 hp] Ändrat till digital examination