Kursplan för Strategi

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrategic management
 • KurskodTEK017
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2024 fm J DIG
 • 05 Apr 2024 fm J DIG
 • 21 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Detta är en utmanande, intensiv och givande masternivåkurs som är öppen för alla chalmerister som behärskar grunderna inom företagsekonomi och mikroekonomi. Ett absolut minimikrav är en grundkurs av typen TEK255 (Managerial economics), men deltagarna förväntas prestera på en avancerad nivå (master) från dag ett. Studenter som saknar sådan kunskap förväntas vidta nödvändiga åtgärder för att kunna bidra till fallstudier och klassdiskussioner. Studenter från mastersprogram vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation är automatiskt behöriga (men inte nödvändigtvis förberedda). Studenter antagna till MPMEI (Management and Economics of Innovation) är prioriterade.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla studentens kunskaper inom strategianalys. Strategianalys handlar om identifiering av problem, möjligheter och lösningar som förbättrar företagets resultat. Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder med vilka företag skapar, upprätthåller och förbättrar sina konkurrensfördelar. Kursen introducerar grundläggande teorier och modeller för strategianalys och illustrerar tillämpningsområden genom falldiskussioner. Det yttersta målet med kursen är att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och framgångsrikt i din professionella karriär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) Tillämpa strategiska analysverktyg och teorier (b) Analysera och utarbeta planer för hur affärsenheter skapar och upprätthåller konkurrensfördelar (dvs., ’business strategy’) (c) Analysera och definiera företagets verksamhetsområden (dvs., ’corporate strategy’) (d) Delta i strategiskt beslutsfattande (e) Förmedla insikter från strategianalys

Innehåll

Syftet med kursen är att utveckla studentens kunskaper inom strategianalys. Strategianalys handlar om identifiering av problem, möjligheter och lösningar som förbättrar företagets resultat. Kursen fokuserar på de beslut och åtgärder med vilka företag skapar, upprätthåller och förbättrar sina konkurrensfördelar. Kursen introducerar grundläggande teorier och modeller för strategianalys och illustrerar tillämpningsområden genom falldiskussioner. Det yttersta målet med kursen är att hjälpa dig att arbeta mer effektivt och framgångsrikt i din professionella karriär.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, fallstudiearbete och klassdiskussioner med fokus på lärandemålen.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av (a) en skriftlig tentamen och (b) fallstudiearbete. Betygsskala: U, 3, 4, 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.