Kursplan för Entreprenörskap

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCreating new business
 • KurskodTEK010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26117
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2024 fm J DIG
 • 03 Apr 2024 fm J DIG
 • 26 Aug 2024 em J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

This course deals with the creation of new business focusing primarily on independent startups. Special emphasis is placed on theories and pragmatic methods tailored to the earliest stage in a startup’s life. This stage is characterized by great uncertainty regarding issues such as: what you as an entrepreneur want to do, who will be involved in the process, who your customers are, what problems they have, what your product and value proposition should be, how you will acquire customers, how you will distribute your product to those customers, and how you will make money. Besides providing theoretical understanding of how to analyze and think about such questions, a major ambition of this course is to expose students to useful tools and tactics that will help them turn an idea or technology into a validated business. This is accomplished through a combination of lectures, readings, videos, and a project assignment. The project assignment is central to the course and provides students with a very hands-on learning experience. The projects have in previous years lead to the creation of a number of real companies.

Knowing how to create new business is valuable in many areas. Completing this course will help prepare students for careers in: startups, whether as founders or employees; established organizations, whether as product managers, intrapreneurs, or in some other innovation-related capacity; consulting, with focus on product, service, and business design; and venture capital. More generally, the course will provide insights that are valuable in projects and situations where innovative ideas are developed.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
Efter kursen skall studenterna:
• Känna sig bekanta med moderna entreprenörskapsteorier som customer development, lean startup, och effectuation.
Känna till värdet och begränsningarna med affärsplanering.
Känna till de väsentliga skillnaderna mellan startups och etablerade företag.
Veta hur man genererar värdefull feedback genom kundintervjuer.
Kunna arbeta med experiment och prototyper för att accelerera affärsutvecklingen.
Veta hur man engagerar andra i samskapandeprocesser.
• Veta hur man arbetar med data och processindikatorer för att accelerera affärsutveckling .
Veta hur man hanterar övergången från tidiga användare till massmarknad.
Vara bekanta med olika källor till kapital.
Vara bekanta med frågor kopplade till gender och likabehandlingi startup-sammanhang.
• Ha lärts sig om en rad specifika verktyg och metoder för affärsutveckling.
Har förbättrat sina presentations-färdigheter.
Veta vilka former av stöd till entreprenörer som finns på Chalmers.
Potentiellt har startat sin entreprenörskapskarriär.

Innehåll

Kursen omfattar en rad teman som är centrala för framgångsrikt skapande av teknikbaserade företag. Dessa kan organiseras i tre breda faser, med tonvikt på den andra:
 • Identifiera: identifiera affärsidéer, analysera marknader, strukturera affärsmodeller.
 • Design: experimentell testning av affärshypoteser, transformativt samskapande med andra.
 • Skalning: adressera massmarknader, data-driven tillväxt, finansiering av tillväxtföretag.

Organisation

Kursen bygger på litteratur, föreläsningar, gästföreläsningar och videor som täcker teorier, metoder och praktiska verktyg för att identifiera, utveckla och skala nya affärer. Projekten, som utgör en väsentlig del av kursen, kommer ytterligare att hjälpa eleverna att förstå och tillämpa teorier, metoder och verktyg på ett realistiskt sätt.

Litteratur

Se kurshemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg baseras på quizzar, projektarbete och en skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.