Kursplan för Spelmotorarkitektur

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGame engine architecture
 • KurskodTDA572
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23126
 • Max antal deltagare45 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs måste studenterna ha antingen:

Fått godkänt betyg i kursen Datorgrafik, 7,5 hp, eller motsvarande, eller

ha 15 hp programmeringserfarenhet, varav 7,5 av dessa hp bör vara i ett objektorienterat sammanhang.

Syfte

Kursen ger en föreståelse för komponenterna i moderna spelmotorer och interaktiva simuleringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  • beskriv den typiska strukturen för spelmotorer och de designbeslut som är förknippade med specifika delar av sådana motorer
  Färdigheter och förmåga
  • utveckla tillägg till en exempelspelmotor för att utöka och optimera funktionalitet
  • identifiera fel och brister i en exempelspelmotor och skissera lösningar för dessa fel
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • jämför och kontrastera befintliga spelmotorer för att avgöra funktionalitet och utbyggbarhet
  • planera flera parallella förlängningar av en exempelspelmotor för att uppfylla spelrelaterade mål

   Innehåll

   Utformningen och implementeringen av de grundläggande komponenterna i en spelmotor är kärnan i kursen Game Engine Architecture. Kursen fokuserar huvudsakligen på 2-dimensionella motorer även om andra typer av spelmotorer diskuteras, och studenter som vill utforska 3D-spelmotorer kan göra det som en del av uppgiften.

   Under kursen kommer vi att gå igenom utveckling och konstruktion av vår egen spelmotor. Denna motor (kallad Shard) är specifik för denna kurs, och är således helt öppen för utökningar och modifieringar. Under kursen kommer studenterna att ta källkoden till Shard och förbättra den för att åtgärda upplevda brister och utveckla ny funktionalitet. De kommer också att bygga ett exempelspel som använder deras modifierade motor för att leverera en representativ spelupplevelse.

   Kursen kommer att behandla timingreglering, spelobjektarkitektur, kollisionsåtgärder, kollisionssvar och enkel fysik. Den kommer också att diskutera relevanta designbeslut och designmönster. Det förväntas inte under denna kurs att studenterna ska utveckla en genomförbar konkurrent för det som finns på marknaden. Processen med att utforska och utöka en skräddarsydd spelmotor är snarare avsedd att vara upplysande för dem som utvecklar spel i mer robusta motorer.

   Organisation

   Kursen bygger på en serie av tekniska problemlösningar och ett projekt inom området spelmotorutveckling. Detta kompletteras med föreläsningar och projekthandledningstillfällen. Arbetet i projektet sker i handledda grupper eller individer med syftet att ge praktisk träning i utveckling och utvärdering av spelmotorer.

   Litteratur

   Se separat litteratur lista.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen betygsätts av två tekniska artefakter (en modifierad spelmotor och ett exempelspel) tillsammans med en muntlig presentation. Det totala betyget för kursen kommer från ett vägt genomsnitt av dessa moment.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.