Kursplan för Spelmotorarkitektur

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGame engine architecture
 • KurskodTDA572
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23115
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat kursen TDA361 Datorgrafik, 7,5 hp, eller motsvarande.

Syfte

Kursen ger en föreståelse för komponenterna i moderna spelmotorer och interaktiva simuleringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva de typiska strukturerna för spelmotorer och interaktiva simuleringar, och de krav som ställs på specifika delar av sådana system
 • Beskriva vilka publika bibliotek och program som kan kombineras med existerande spelmotorer för att möta en funktionell kravspecifikation på en spelmotor
 • Expandera en existerande spelmotor för att ge utökad funktionalitet samtidigt som stabilitet bibehålls och resursanvändning håller sig inom predicerade nivåer 
 • Presentera expansioner av en spelmotor genom en demonstrator för en publik
 • Analysera existerande spelmotorer för att avgöra funktionalitet och utbyggbarhet 
 • Planera för flera parallella expansioner av en spelmotor samtidigt som beroenden mellan dessa minimeras 

Innehåll

Modellering och implementation av spelmotorer och interaktiva simuleringar är kärnan av spelmotorarkitekturkursen. Kursen fokuserar primärt på 3-dimensionella system även om andra typer av spelmotorer och simuleringar berörs. De visuella komponenterna av dessa system ligger i centrum för kursen men andra viktiga delar såsom nätverk, AI och fysiksimuleringar täcks in av kursen.

Organisation

Kursen baseras på en serie övningar och ett projekt inom ämnesområdet spelmotorer, och detta kompletteras med föreläsningar och workshops. Arbetet i projektet sker i handledda grupper med målet att ge praktisk träning i utvecklandet av ramverk för spelmotorer och interaktiva simuleringar.

Litteratur

Se separat litteratur lista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen betygsätts på en individuell rapport och en muntlig presentation. Närvaro vid den publika presentationen krävs också för att få godkänt betyg på kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-09-28: Examinator Examinator ändrat från Marco Fratarcangeli (marcof) till Michael Heron (heronm) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]