Kursplan för Funktionell programmering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFunctional programming
 • KurskodTDA452
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52133
 • Max antal deltagare140 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0211 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 09 Jan 2024 em J DIG
  • 04 Apr 2024 em J DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen förutsätter tidigare programmeringserfarenhet och grundläggande kunskaper om datastrukturer och algoritmer. Kursen får inte inkluderas i en examen som innehåller (eller som är baserad på en annan examen som innehåller) antingen kursen TDA555 (Introduktion till funktionell programmering) eller kursen TDA451 (Functional programming).

  Syfte

  Den här kursen introducerar ett funktionellt programmeringsspråk och relaterade koncept för studenter som redan har en del kunskap inom programmering. Det främsta målet är att göra det möjligt för studenterna att skriva realistiska (små till mellanstora) program, och att samtidigt introducera några grundläggande koncept inom datavetenskap.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - skriva små till mellanstora funktionella program inom olika tillämpningar,
  - utnyttja olika programmeringstekniker som är vanliga inom funktionell programmering såsom: användandet av rekursion,
  modellering med rekursiva datatyper, abstraktion och kodåteranvändning med hjälp av högre ordningens funktioner och monader,
  - värdera styrkorna och möjliga svagheter inom det funktionella programmeringsparadigmet.

  Innehåll

  I den här kurser kommer studenten att lära sig om funktionell programmering genom programmeringsspråket Haskell. Exempel på ämnen som bemöts i kursen är:
  - funktioner som första klassens värden
  - datastrukturer (listor, tupler, användardefinierade datatyper)
  - rekursion och rekursiva datatyper
  - polymorfi och typklasser
  - rena funktioner vs input-output
  - moduler och abstrakta datatyper
  - testning av funktionella program
  - lat evaluering och oändliga objekt
  - monader

  Organisation


  Undervisningen består av föreläsningar och självstudieövningar, med möjlighet till hjälp online och vid utsatta kontorsbesökstider.

  Litteratur

  Se kursens webbsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig examination och obligatoriska labbar.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-11-01: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2024-01-09 Förmiddag till 2024-01-09 Eftermiddag av David Sands
    [2024-01-09 4,5 hp, 0211]
   • 2023-11-01: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av David Sands
    [0211 Examination 4,5 credit] Changed to digital examination
  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-11-01: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av David Sands
    [0211 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till digital examination