Kursplan för Funktionell programmering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFunctional programming
 • KurskodTDA452
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52126
 • Max antal deltagare120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Jan 2021 fm L
 • 08 Apr 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter tidigare programmeringserfarenhet och grundläggande kunskaper om datastrukturer och algoritmer. Kursen får inte inkluderas i en examen som innehåller (eller som är baserad på en annan examen som innehåller) antingen kursen TDA555 (Introduktion till funktionell programmering) eller kursen TDA451 (Functional programming).

Syfte

Den här kursen introducerar ett funktionellt programmeringsspråk och relaterade koncept för studenter som redan har en del kunskap inom programmering. Det främsta målet är att göra det möjligt för studenterna att skriva realistiska (små till mellanstora) program, och att samtidigt introducera några grundläggande koncept inom datavetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- skriva små till mellanstora funktionella program inom olika tillämpningar,
- utnyttja olika programmeringstekniker som är vanliga inom funktionell programmering såsom: användandet av rekursion,
modellering med rekursiva datatyper, abstraktion och kodåteranvändning med hjälp av högre ordningens funktioner och monader,
- värdera styrkorna och möjliga svagheter inom det funktionella programmeringsparadigmet.

Innehåll

I den här kurser kommer studenten att lära sig om funktionell programmering genom programmeringsspråket Haskell. Exempel på ämnen som bemöts i kursen är:
- funktioner som första klassens värden
- datastrukturer (listor, tupler, användardefinierade datatyper)
- rekursion och rekursiva datatyper
- polymorfi och typklasser
- rena funktioner vs input-output
- moduler och abstrakta datatyper
- testning av funktionella program
- lat evaluering och oändliga objekt
- monader

Organisation


Undervisningen består av föreläsningar och självstudieövningar, med möjlighet till hjälp online och vid utsatta kontorsbesökstider.

Litteratur

Se kursens webbsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examination och obligatoriska labbar.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten