Kursplan för Databaser

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDatabases
 • KurskodTDA357
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52138
 • Max antal deltagare185
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2022 em J
 • 25 Aug 2022 em J
0206 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52119
 • Max antal deltagare150
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0106 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2022 fm J
 • 25 Aug 2022 em J
0206 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha godkända universitetskurser om minst 45 hp, inklusive:
 • minst 15 hp i programmering, t.ex. TDA548, TDA552, TDA367, eller motsvarande
 • minst 7,5 hp i matematik eller matematiskt tänkande, eller motsvarande
 • grundbegrepp i logik, mängder, funktioner och relationer, t.ex. genom TMV200, eller motsvarande

Syfte

Databases are a ubiquitous feature of the information technology society, and most people have come in contact with them, either directly while using the world wide web, or indirectly through banks, the tax office, etc. A course on database systems is therefore essential to a well-rounded education in computer science.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
 • förklara den semantiska innebörden hos databasfrågor med hjälp av relationsalgebra;
 • beskriva effekterna av transaktioner och index i en relationell databas.
Färdigheter och förmåga:
 • konstruera ett Entity-Relationship-diagram för en given domän;
 • översätta Entity-Relationship-diagram till relationella databasscheman;
 • tillämpa begrepp ur designteorin för relationella databaser, t.ex. funktionella beroenden och normalisering;
 • hämta och modifiera data med hjälp av databasspråk för respektive uppgift;
 • designa ett databasgränssnitt med hjälp av constraints, vyer, triggers och rättigheter;
 • implementera en relationsdatabas och dess gränssnitt med hjälp av ett datadefinitionsspråk;
 • kommunicera med en databas via ett gränssnitt utifrån en mjukvaruapplikation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • utvärdera och skapa olika modeller för en databasdomän med hjälp av Entity-Relationship-diagram och relationsscheman;
 • jämföra olika datamodeller, t.ex. den relationella och den semistrukturerad.

Innehåll

Kursen täcker grundprinciperna i databassystem ur användarens, programmerarens och databasadminstratörens perspektiv. En laborationsuppgift utvecklar dessa teman som ett löpande exempel genom hela kursen. I kursens innehåll ingår SQL som ett språk dels för användaren att hämta och modifiera data i en existerande databas, dels för databasadministratören att skapa nya databaser, och dels för programmeraren att anropa SQL från ett annat språk.

Ur kursens innehåll:
 • entity-relationship-modellering;
 • funktionella beroenden och normalisering;
 • datahämtning och -hantering med SQL;
 • gränssnitt till databaser utifrån andra språk (t.ex. Java/JDBC);
 • översikt av icke-SQL-modeller (t.ex. JSON eller XML).

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningstillfällen varje vecka, samt labbtillfällen med handledning

Litteratur

Kurslitteratur kommer att publiceras senast 8 veckor innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuell skriftlig salstentamen och obligatoriska programmeringsuppgifter. Programmeringsuppgifterna utförs normalt i grupper om två studenter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.