Kursplan för Kryptografi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCryptography
 • KurskodTDA352
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 15 Jan 2021 fm L
  • 08 Apr 2021 fm J
  • 27 Aug 2021 fm J

  I program

  Examinator

  • Aikaterini Mitrokotsa
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För att kunna följa kursen krävs kunskaper om datastrukturer och diskret matematik, motsvarande inledande kurser i ämnena samt programmeringskunskaper (exempelvis C, Java eller Haskell).

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en översikt över kryptografiska begrepp, primitiver, protokoll och applikationer.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • sammanfatta de viktigaste målen för kryptografi och illustrera dessa med ett antal exempel på hur kryptografiska tjänster är integrerade i aktuella tillämpningar, både i mjukvara och hårdvara
  • beskriva mål, konstruktionsprinciper och gemensamma strukturer för att skapa hemliga nycklar, t.ex. block- och ström-chiffer och meddelandeautentiseringskoder.
  • identifiera, analysera och förklara olika former av attacker som baserats på felaktig användning av primitiver, tillstånd eller protokoll.
  • förklara hur grundläggande primitiver för öppna nyckar kan definieras utifrån svårlösliga matematiska problem som t.ex. diskreta logaritmer eller faktorisering, samt analysera varianter av dessa system.
  • förklara hashfunktioners olika användningsområden i andra kryptografiska primitiver och protokoll, samt de krav detta ställer på hashfunktioner.
  • exemplifiera när olika säkerhetskoncept, såsom informationsteoretiska, beräkningsbara, bevisbara och praktisk säkerhet, är tillämpliga samt beskriva de säkerhetsgarantier som de erbjuder.
  • förklara grundläggande tekniker för kryptering med såväl hemlig som öppen nyckel.

  Innehåll

  Kursen innehåller grundläggande begrepp inom kryptografi (sekretess, autentisering, oavvislighet). Kryptering med symmetrisk nyckel: block- och strömchiffer, konstruktionsprinciper, exempel, och meddelandeautentiseringskoder. Kryptering med öppen nyckel: asymmetriska chiffer, signaturer. Attackmodeller och säkerhetskoncept. Protokoll för nyckelhantering, autentisering och andra tjänster.

  Organisation

  Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och handledning i samband med inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Information om litteratur ges på kursens hemsida före kursstart.
  http://www.cse.chalmers.se/edu/course/TDA352/

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten