Kursplan för Algoritmer, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAlgorithms, advanced course
 • KurskodTDA251
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02116
 • Max antal deltagare85
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurs TIN092 Algorithms eller motsvarande.

Syfte

Kursen handlar om avancerade metoder för design och analys av algoritmer. Det fortsätter på samma sätt som den första kursen i algoritmer och upprätthåller en strikt analytisk stil. Kursen går djupare in i specialiserade ämnen och kan  även hänvisa till den aktuella forskningen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ha fördjupade kunskaper om några viktiga konstruktions- och analysmetoder för algoritmer, i synnerhet om metoder för att lösa NP-komplexa problem

- i viss mån kunna tillämpa dessa metoder för att lösa nya problem som kan uppstå i olika tillämpningar

- kunna upptäcka samband mellan olika algoritmiska problem och reducera (återföra) dem till varandra

- kunna förklara komplexa algoritmer och bevis i skriftlig form

- vara medveten om utvalda ämnen av aktuell forskning i algoritmer

Innehåll

- Approximationsalgoritmer och deras analys,

- Användning av linjär optimering, i synnerhet för approximation,

- Nätverksflöde med vissa tillämpningar

- Randomiserade algoritmer och deras analys med hjälp av lämpliga stokastiska variabler,

- Snabba algoritmer som använder trädstrukturer och små parametrar

Organisation

Föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter och en avslutande hemtentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.