Kursplan för Algoritmer, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAlgorithms, advanced course
 • KurskodTDA251
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02132
 • Max antal deltagare85
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurs TIN092 Algorithms eller motsvarande.

  Syfte

  Kursen handlar om avancerade metoder för design och analys av algoritmer. Det fortsätter på samma sätt som den första kursen i algoritmer och upprätthåller en strikt analytisk stil. Kursen går djupare in i specialiserade ämnen och kan  även hänvisa till den aktuella forskningen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - ha fördjupade kunskaper om några viktiga konstruktions- och analysmetoder för algoritmer, i synnerhet om metoder för att lösa NP-komplexa problem

  - i viss mån kunna tillämpa dessa metoder för att lösa nya problem som kan uppstå i olika tillämpningar

  - kunna upptäcka samband mellan olika algoritmiska problem och reducera (återföra) dem till varandra

  - kunna förklara komplexa algoritmer och bevis i skriftlig form

  - vara medveten om utvalda ämnen av aktuell forskning i algoritmer

  Innehåll

  - Approximationsalgoritmer och deras analys,

  - Användning av linjär optimering, i synnerhet för approximation,

  - Nätverksflöde med vissa tillämpningar

  - Randomiserade algoritmer och deras analys med hjälp av lämpliga stokastiska variabler,

  - Snabba algoritmer som använder trädstrukturer och små parametrar

  Organisation

  Föreläsningar och inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Se separat litteraturlista.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgifter och en avslutande hemtentamen.