Kursplan för Diskret optimering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDiscrete optimization
 • KurskodTDA206
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPALG
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 02125
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2023 em J
 • 22 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive diskret matematik och linjär algebra), programmering, algoritmer och / eller datastrukturer.

Syfte

Kursen behandlar optimeringsproblem i diskreta strukturer såväl i teori som praktik. Det finns starka kopplingar till optimeringsteori (linjär optimering), datavetenskap (algoritmer och komplexitet), och operationsanalys. Optimeringsproblem uppstår i många olika sammanhang, exempelvis transportlogistik, telekommunikation, industriell planering, ekonomi, bioinformatik, hårdvarudesign och kryptologi. En karaktäristisk egenskap hos sådana problem är att de är svåra att lösa. Kursen syftar till att utveckla förmågan att modellera verkliga problem och att använda matematiska och algoritmiska verktyg för att lösa dem, optimalt eller heuristiskt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identifiera optimeringsproblem inom olika tillämpningsområden,

- Formulera dem i exakta matematiska modeller som representerar det väsentliga av de verkliga problemen, men fortfarande hanterbarbara genom beräkningsmetoder,

- Bedöma vilka problemklass ett givet problem tillhör,

- Tillämpa linjär optimering, relaterade generiska metoder, och ytterligare heuristik, till beräkningsproblem,

- Förklara geometriska egenskaper av linjär optimering,

- Duala optimeringsproblem och användning av duala former för att bestämma gränser,

- Arbeta med den vetenskapliga litteraturen inom området.

Innehåll

Modellering, (heltal) linjär optimering och deras geometriska egenskaper, dualitet i optimering, branch-and-bound och annan heuristik, några speciella grafalgoritmer

Organisation

Föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-06-08: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2023-08-24 Förmiddag till 2023-08-22 Förmiddag av Devdatt Dubhashi
   [2023-08-24 7,5 hp, 0101]
  • 2023-06-08: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Devdatt Dubhashi
   [2023-08-24 7,5 hp, 0101] Ges ej av institution
  • 2023-06-07: Tentamensdatum Tentamensdatum 2023-08-24 Förmiddag tillagt av Devdatt Dubhashi
   [7,5 hp, 0101]