Kursplan för Ledarskap och personlig utveckling

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeadership and personal development
 • KurskodSSY326
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63128
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1 hp1,5 hp0 hp0 hp
0215 Dugga 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp1 hp1 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att möjliggöra för studenten att komplettera sin tekniska utbildning med kunskaper och kompetenser i ämnen som har koppling till ledarskap och personlig utveckling och som förbereder för ett framgångsrikt yrkesliv. Syftet med kursen är också att vara en frivillig fortsättning på de studieförberedande momenten i introduktionskursen i årskurs 1 och att vara en bra förberedelse för examensarbete och projekt i årskurs 3.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall efter genomgången kurs ha ökat sina kunskaper, insikter och kompetenser inom ett flertal delområden som har kopplingar till ledarskap och personlig utveckling. Hit hör i första hand områden som projektledning, konflikthantering, entreprenörskap, kreativitet, presentationsteknik, stresshantering, mental träning, självkänsla, interkulturell kommunikation och verktyg för personlig utveckling. Kursen är i hög grad arbetslivsförberedande.

Innehåll

Kursen är organiserad kring fyra fristående men sammanhörande moment (1) föreläsningar, (2) obligatorisk litteratur, (3) gruppövningar och (4) ett eget arbete som presenteras muntligt och skriftligt. De fyra momenten är kortfattat beskrivna nedan:

En del av föreläsningarna ges i form av gästföreläsningar med utvalda experter på olika delar av ämnet: Gästföreläsningarna behandlar olika delar av de ämnen som är beskrivna under rubriken lärandemål, bl a ledarskap, kreativitet, stresshantering, konflikthantering, positiv psykologi och olika aspekter på ingenjörens yrkesroll.

Obligatorisk litteratur: Den obligatoriska litteraturen behandlar samma ämnen som gästföreläsningarna, men har annars ingen direkt koppling till dessa. Den obligatoriska litteraturen är huvudsakligen avsedd för självstudium.

Gruppövningar: Gruppövningarna består bland annat av workshops (som behandlar olika teman inom kursen), övningar i självkännedom och presentationsteknik och miniföreläsningar inom utvalda teman.

Eget arbete: Det egna arbetet, slutligen, består i att varje student ska välja ett tema som ska specialstuderas och rapporteras både muntligt och skriftligt. I detta arbete ingår typiskt att läsa ytterligare någon bok inom det valda temat samt att söka ytterligare information om temat på olika websidor. De muntliga presentationerna görs inför övriga studenter i gruppen. Exempel på teman som kan väljas inom det egna arbetet är: retorik, stresshantering, interkulturell kommunikation, positiv psykologi, självkänsla, mental träning, kreativitet, hjärnan (olika aspekter), ledarskap (olika aspekter), coaching, personlig effektivitet, härskarteknik, karriärplanering, studieteknik, mindfulness, kognitionsvetenskap mm. Temat liksom de böcker som väljs för det egna arbetet ska godkännas av läraren.

Organisation

Kursen är organiserad kring fyra fristående men sammanhörande moment (1) föreläsningar, (2) obligatorisk litteratur, (3) gruppövningar och (4) inlämningsuppgifter inklusive ett eget arbete som presenteras muntligt och skriftligt. Detaljerna i dessa moment är närmare beskrivna under rubriken innehåll

Litteratur

Litteratur inom området ledarskap/personlig utveckling (titlarna meddelas strax före kursstart).

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgörs av följande tre delar: 1. Obligatoriskt deltagande vid huvuddelen av gästföreläsningarna och övningarna. 2. Minitentamen med essäfrågor och kunskapsfrågor på den obligatoriska litteraturen. 3. Godkända inlämningsuppgifter, skriftliga rapporter och presentationer. Betygsättning TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.