Kursplan för Konstruktion av mekatroniska system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied mechatronics design
 • KurskodSSY261
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2022 em J
 • 08 Okt 2021 fm J
 • 23 Aug 2022 em J
0211 Laboration 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande Mekanik och Ellära

Syfte

Denna kurs syftar till att ge praktisk förståelse och erfarenhet av mekatronik. Fokus ligger på design, och analys av mekatroniska produkter som inkluderar reglering av mekanisk rörelse.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå och kunna förklara hur givare och aktuatorer kan användas för att förbättra karaktäristiken för ett tekniskt system, och att analysera, i specifika fall, vad som begränsar systems prestanda.
 • beskriva hur mätning, reglering, och aktuering kan användas för hastighets-, och positionsstyrning av mekatroniska system.
 • identifiera typiska mekatroniska problem och hur ge kan adresseras.
 • diskutera möjligheter och begränsningar med mekatroniska system och reflektera kring deras påverkan på människa och på samhället.
 • tillämpa ett systemteroretisk metod för design av mekatroniska system

Innehåll

Givare såsom positionssensorer, hastighetssensorer, accelerometrar.  Mekanismer för att skapa och överföra mekanisk rörelse.
Aktuatorer, elmotorer och dess styrning.
Mikrokontrollers och designaspekter för styrning av rörelse, positionoch hastighet.
Exempel på hur mekatronik kan användas för att förbättra produkter i termer av kvalitet, kostnad och hållbarhet.Design och analys av mekatroniska system.
Integrering av komponenter för system och subsystem design.

Organisation

Denna kurs består av föreläsningar, övningar och ett antal laborationer. Dessa laborationer inkluderar modellering, simulering, mikrokontrollers in-the-loop, sensordesign och reglerteknik, och syftar till att bygga och studera mekatroniska system.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen och godkända laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-03-25: Examinator Examinator ändrat från Debayani Ghosh (debayani) till Emmanuel Dean (deane) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2021-06-18: Examinator Examinator ändrat från Bill Karlström (bill) till Debayani Ghosh (debayani) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten