Kursplan för Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 2

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndividual course within systems, control and mechatronics 2
 • KurskodSSY245
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0109 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Student must be approved to participate. This course is not open for application to external applicants. Students registered at the programme Systems, control and mechatronics should contact their student center for information and registration.

Syfte

To offer programme students an individually designed course. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Fulfil the goal of the course/project plan. 

 

Literature
-

Examination
Accepted written report or what was outlined in the project description.

Innehåll

As described in the approved course/project description.

Organisation

Project work.

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Accepted written report or what was outlined in the course/project description.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.