Kursplan för Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWireless and photonics system engineering
 • KurskodSSY085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 30 Okt 2020 fm J
 • 07 Jan 2021 fm J
 • 18 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99211
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Presumtiva studenter ska ha goda kunskaper i följande kurser:
   • Matematik
    • Analytiska funktioner
    • Matematiska transformer
   • Fysik
   • Elektroteknik
    • Kretsanalys
    • Elektromagnetisk fältteori / vågteori

   Syfte

   Syftet med kursen är att behandla de viktigaste idéerna, metoderna, kretsarna och komponenterna inom mikrovågsteknik och fotonik ur ett systemperspektiv, och på så sätt ge den övergripande systemförståelse som krävs för en hårdvaruingenjör. Den viktigaste tillämpningen är kommunikationssystem (trådlösa och fiber-baserade), men även andra typer av system kommer att beröras, t.ex. radar och lidar ("ljusradar"). Kursen fungerar också som en bred introduktion till viktiga systemtillämpningar av fotonik och mikrovågsteknik, och på så sätt motiverar den djupare studier inom mer specifika områden längre fram i masterprogrammet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Förstå funktionen och kunna ange typiska parametervärden för grundläggande byggblock i fotonik- och mikrovågssystem såsom: modulatorer, blandare, filter, kopplare, förstärkare, detektorer, antenner, och optiska fibrer.
   • Förklara grundläggande principer för modulering, detektering, förstärkning, blandning och filtrering i mikrovågs- och fotoniksystem.
   • Förstå och förklara skillnader och likheter vid konstruktion och analys av mikrovågs- och fotonik-system.
   • Analysera inverkan av vågutbredning, brus, dispersion, och intermodulation på prestandan hos mikrovågs- och fotoniksystem.
   • Ta fram blockdiagram som uppfyller applikationsspecifika krav för multiplexing, kapacitet, bit-error-rate, mobilitet, och kostnad för mikrovågs- och fotoniksystem.
   • Utvärdera och kritisera högnivå-konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem.

   Innehåll

   Kursen behandlar trådlösa och fiberoptiska kommunikationssystem från ett system-, eller blockdiagram, perspektiv. De grundläggande byggstenarna i dessa system gås igenom (t.ex. sändare, mottagare, oscillatorer, förstärkare, blandare, fotodetektorer), och deras grundläggande egenskaper beskrivs. Särskild vikt läggs på brusegenskaper, olika bruskällor i olika komponenter, signal-brusförhållanden och effektbudget. Även systemets olinjäriteter, såsom intermodulationsdistorsion, introduceras och tas hänsyn till, liksom dispersiva effekter och andra bandbreddsbegränsningar. Hetero-och homodyning, tillsammans med digitala moduleringsprinciper och bitfelsfrekvenser kommer att diskuteras, och kursen avslutas med mikrovågsfotonik, vilket omfattar tvärvetenskapliga systemkoncept som inkluderar både mikrovågsteknik och fotonik.

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar och lektioner med problemlösning och en slutlig problemorienterad examen. Två av de problem som löses under lektionerna är av större och systemorienterad karaktär, med en uppsjö av frågor som skall redovisas, och spänner över flera tillfällen. Lösningar på dessa problem ska läggas fram av en grupp studenter och kommenteras av övriga elever och lärare. Föreläsningar 36 h Lektioner 28 h

   Litteratur

   D. M. Pozar, Microwave and RF Design of Wireless Systems, Wiley, ISBN 0-471-32282-2, 2001. B.E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics 2nd ed., Wiley-Interscience, ISBN 0-471-35832-0, 2007.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig examen (problemorienterad, "open book").

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
     Beslut GRULG, plussning ej tillåten