Kursplan för Systemkonstruktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSystems engineering
 • KurskodSSY049
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47131
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Projekt 9 hp
Betygsskala: UG
3 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Tillämpa en systematisk metod för att ta fram ett system och kunna modellera och förstå systemets funktion så att man kan dimensionera dess delar och förstå hur det kommer att fungera i olika situationer. Det ingår även att förstå hur systemet upplevs ur användarperspektiv.
Studenterna skall även visa att de kan beskriva och motivera en teknisk konstruktion muntligt och skriftligt på ett strukturerat sätt och de skall kunna samarbeta strukturerat i grupp för att kunna konstruera ett system.

Innehåll

Kursen är fokuserad på 4 större inlämningsuppgifter som steg för steg går igenom systemkonstruktion och analys av hur systemet fungerar. Föreläsningarna går igenom en metod för att konstruera, analysera och verifiera system och ger underlag för att kunna genomföra konstruktionsprojektet. Konstruktionsprojektet görs i grupper och har som syfte att deltagarna får pröva på att konstruera ett system utifrån egenformulerad kravspecifikation.

Viktiga steg i detta är
- Sätta upp en kravspecifikation på ett strukturerat sätt.
- Ta fram en lösning för systemet som är lämplig för ändamålet.
- Dimensionera och välja maskinelement, drivsystem, ställdon samt sensorer med hänsyn till ställda funktionskriterier.
- Använda matematiskt modellbygge för att modellera systemet, i form av statiska modeller och modeller av enkel dynamik, för att verifiera konstruktionen.
- Kunna beskriva styrsystemets uppgift i form av beskrivning hur användare kan påverka systemet samt hur sensorer används för återkopplad styrning.
- Bygga en funktionell prototyp som kan verifiera någon/några av systemets funktioner.

Parallellt med detta så ingår några föreläsningar och övningar i kommunikation och gruppdynamik, som lär ut saker som skall användas i projektarbetet och vid inlämningarna och presentation av projekten.

Organisation

- ca 12 föreläsningar
- 4 inlämningsuppgifter som görs i projektgrupperna (Obligatoriska)
- ca 16 handledningstillfällen för inlämningsuppgifterna då gruppen skall redovisa och diskutera resultat med handledaren. (Obligatoriska. Enstaka tillfällen får missas om det finns giltigt förfall)
- 4 Peer-review tillfällen då man diskuterar inlämnande uppgifter med en annan grupp. (Obligatoriska)
- 1 projektredovisningstillfälle. (Obligatoriskt)

Litteratur

Någon kursbok används inte. Kursmaterial för hur man arbetar med systemkonstruktion presenteras på föreläsningarna och distribueras via kurshemsidan. För övrigt kommer kursmaterial från tidigare kurser vara värdefullt stöd då man löser sina projektuppgifter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på
- den egna gruppens inlämningsuppgifter,
- diskussion av sin egen grupps och en annan grupps inlämningsuppgift under Peer-review tillfällena
- Projektredovisningen.

Det finns ingen tentamen i kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-05-18: Block Block D+ tillagt av Elin Johansson
   [Kurstillfälle 1]