Kursplan för Tillämpad statistik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied statistics
 • KurskodSJO915
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81116
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen, del B 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2024 em L
 • 04 Apr 2024 fm L
 • 19 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om:

- Metoder för att sammanställa och presentera olika slag av datamaterial
- Metoder för att kritiskt granska statistiska undersökningar
- Metoder som kan användas för att från stickprov dra slutsatser om populationer

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva grundläggande statistiska begrepp
- Beskriva olika sätt att presentera data
- Beskriva tillvägagångssätt vid datainsamling
- Tillämpa grundläggande sannolikhetsteori
- Definiera täthets- och fördelningsfunktioner
- Analysera en normalfördelad variabel
- Tillämpa grundläggande statistiska metoder

Innehåll

- Presentation av data
- Beskrivning av data
- Frekvens- och fördelningsfunktioner
- Sannolikhetslära
- Statistiska tester
- Urvalsmetoder
- Regression och korrelation

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och övningar samt handledning i samband med inlämningsuppgifter.

Litteratur

"Statistics for Non-Statisticians" av Birger Madsen
ISBN 978-3-642-17655-2

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Inlämningsuppgifter
Del B: Skriftlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.