Kursplan för Fördjupningskurs i sjöfartens marknader

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced project in shipping markets
 • KurskodSJO631
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81127
 • Min. antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MMS140 Introduktion till internationell logistik, eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar ge studenten fördjupade kunskaper om sjöfartens marknader och de faktorer som påverkar dessa.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Ingående analysera de fyra sjöfartsmarknaderna (fraktmarknad, nybyggnation, andra hands marknad och skrotmarknad) och relatera påverkansfaktorer till upp och nedgångar i marknadscyklerna såväl långa, korta som säsongsfluktuationer samt tillfälliga marknadschocker så som naturkatastrofer, krig och missväxt.
- Göra en prognos för trolig marknadsutveckling med hjälp av tillgångs- och efterfrågemodellerna för sjöfart.
- Analysera hur sjöfartens aktörer påverkas inom sjöfartsklustret i förhållande till sjöfartsmarknadernas upp- och nedgångar. 
- Analysera en av sjöfartsmarknaderna (valfri) utifrån globala hållbarhetsmålen 5, 7, 13, 14, 15.

Innehåll

- Sjöfartsmarknaderna: frakt, nybyggnation, skrotning, köp&sälj.
- Marknadscykler och dess påverkansfaktorer. 
- Modeller för tillgång och efterfrågan inom sjöfart.
- Maritima klusteraktörer.

Organisation

1) Inledande föreläsning
2) Individuellt projektarbete med handledning.
3) Presentation

Projektarbetets utformning beslutas i samråd mellan studenter och lärare vid kursstart. Studenterna förväntas ta stort initiativ och vara drivande i såväl projektets utformande som genomförande. Ramarna för projektet skall vara att läromålen för kursen uppnås med inslag av nutida marknadsinformation. Valt projektarbete skall kunna presenteras muntligt och skriftligt. Exempel på projektarbete kan vara att skapa egen kurslitteratur i ämnet som kan användas på Sjöfart och Logistik-programmet, genomföra marknadsundersökning eller göra en föreläsningsserie i videoform.

Litteratur

Journal of Maritime Economics & Logistics

Examination inklusive obligatoriska moment

1) Godkänt projektarbete (skriftligen och muntligen)
2) Aktivt deltagande på obligatoriska moment

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.