Kursplan för Sjöfartsekonomi/ Logistik: B-uppsats

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime economics/ Logistics Project
 • KurskodSJO590
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 81115
 • Min. antal deltagare5
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MMS140 Introduktion till internationell logistik, eller motsvarande. 
MMS105 Fartygs befraktning, operation och ship management, eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till fördjupade studier inom sjöfartsekonomi inom ramen för en B-uppsats.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Inhämta och tillämpa fördjupade kunskaper inom ämnet sjöfartsekonomi/logistik.
- Med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera dessa på en fördjupad nivå inom ämnet sjöfartsekonomi beaktande globala hållbarhetsmål 8.
- Självständigt planera och med adekvata metoder genomföra, analysera och värdera uppgifter inom givna ramar samt föra teoretiskt och metodmässigt välgrundade resonemang.
- Identifiera lämpliga, tillämpa och kritiskt utvärdera metoder i förhållande till en vald vetenskaplig fråga inom ämnet sjöfartsekonomi.
- Muntligt och skriftligt kunna redogöra, för given målgrupp, diskutera information, problem och lösningar med högt ställda krav på struktur, formalia och språkbruk.

Innehåll

Kursen består av metodundervisning, genomgång av skrivanvisningar och betygskriterier samt handledning ca 10 tim enl ö.k.
Studenten författar självständigt en B-uppsats inom ämnet sjöfartsekonomi.
Ämnesinriktning skall godkännas av examinator.
Skriftlig och muntlig redovisning samt opponering i seminarieform.

Organisation

1) Inledande föreläsning
2) Självständigt arbete och handledning.
3) Presentation

Litteratur

Stopford, M., (2009), Maritime Economics. 3ed. Oxon : Routledge.
Grammenos, C. TH., (2002), The handbook of maritime economics and business. London : Informa professional

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig B-uppsats.
Muntlig presentation och opponering.
B-uppsatsen skall följa "Föreskrifter för självständigt arbete (examensarbete/kandidatarbete) vid Sjöingenjörs-, Sjökaptens- och Sjöfart & Logistikprogrammen vid Chalmers tekniska högskola" samt betygsätts enligt "Riktlinjer för betygsättning av examensarbeten på Sjöingenjörs-, Sjökaptens- och Sjöfart & Logistikprogrammen vid Chalmers".

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.