Kursplan för Satellitkommunikation

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSatellite communications
 • KurskodRRY100
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29116
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Muntlig tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande fysik.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en grundlig förståelse för de grundläggande principerna vid konstruktion av globala satellitsystem för kommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* beskriva satellitkommunikationens fundamentala principer
* diskutera lämpliga satellitbanor för olika typer av kommunikation
* diskutera olika antenntyper som är användbara i satellitkommunikation
* beskriva radiosignalernas utbredning och olika typer av störningar
* beskriva signal-brus förhållandet i satellitkommunikationen
* beräkna fullständiga länkbudget
* designa fullständiga satellitkommunikationssystems

Innehåll

Kursen ger en övergripande introduktion på satellitkommunikation. Satellitkommunikationen presenteras som ett alternativ och komplement till andra kommunikationssytem, t.ex. radiolänkar och optiska fiber. Olika multiple-access teknikern för satellitkommunikation studeras, t.ex. frekvens, tid, eller kod-baserade tekniker (FDMA, TDMA, CDMA). Kursens fokus ligger på att designa ett satellitkommunkationssystem med tyngdpunkt på länkens effekt och brus budget. För att nå kursens mål skall följande aspekter studeras:
* mikrovågssändare och -mottagare
* antenner på markstationer och på satelliter
* radiovågornas utbredning i atmosfären, inklusive dämpning och polarisationsändringar
* brusbidrag från mottagare och atmosfären
* krav på signal-brus-förhållandet för olika modulations- och koderingstekniker
* satellitbanor
* det internationella regelverket som reglerar satellitlänkar
Några av dagens satellitkommunkationssystem presenteras och möjligheter för framtida system diskuteras.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar och problembaserad inlärning. En mycket viktig del i kursen är studenternas arbete i arbetsgrupper för att studera viktiga aspekter för att designa ett satellitkommunikationssystem. Flera hemuppgifter skall göras och lämnas in och labbövningar skall genomföras. I kursen ingår en obligatorisk utflykt till Onsala Rymdobservatorium med flera labbövningar, och ett frivilligt studiebesök hos ett företag som är verksam i satellitkommunikationen.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar kommer att publiceras på kursens ping-pong sida. För studenter som vill fördjupa sig ännu mera kan följande böcker rekommenderas:

G. Maral, M. Bousquet, Z. Sun: Satellite Communication Systems: Systems, Techniques and Technology, 5th edition, Wiley & Sons, ISBN 9780470714584, 2009.

T. Pratt, C. W. Bostian, J. Allnutt: Satellite Communications, 2nd edition, John Wiley & Sons, ISBN 047137007X, 2003.

E. Lutz, M. Werner, A. Jahn: Satellite Systems for Personal and Broadband Communications, Springer, ISBN 3-540-66840-3, 2000.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända hemuppgifter och labbrapporter, individuell skriftlig examinationsrapport, och muntlig förhör i arbetsgruppen.