Kursplan för Det interstellära mediet och stjärnbildning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe interstellar medium and star formation
 • KurskodRRY041
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85130
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2022 em J
 • 08 Okt 2021 fm J
 • 17 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Det är önskvärt att studenterna läst en grundläggande introduktionskurs i astronomi. Studenterna behöver dessutom grundläggande kunskaper om elektromagnetiska vågor och spektroskopi/kvantfysik.

Syfte

Syftet med kursen är att förse studenterna med en beskrivning av vår nuvarande kunskap om det interstellära mediets fysik och processerna för bildande av stjärnor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva observationer av det interstellära mediet i olika delar av det elektromagnetiska spektrumet
- Förklara hur fysikaliska begrepp används för att förstå de olika formerna av interstellär materia
- Beskriva den nuvarande teorin för bildandet av stjärnor och några av dess observationella tester
- Lista tidsskalorna för det interstellära mediets kretslopp, utarmning och förstörelse.
- Beräkna joniseringsstruktur för och emissionen från en HII-region.
- Beräkna den idealiserade växelverkan mellan SN och ISM.
- Bestämma den genomsnittliga elektrontätheter och magnetfältet i Vintergatan från pulsarobservationer.
- Beskriva rollen av stoft i det interstellära mediet och beräkna dess inverkan på observationer.
- Diskutera de viktigaste uppvärmnings- och kylningsmekanismerna för de olika ISM-faserna.
- Använda virialteoremet.
- Diskutera effekten av strålningstrycket under stjärnbildning

Innehåll

Kursen omfattar följande:

- Översikt av interstellär materia i hela det elektromagnetiska spektrumet
- Fotojoniserade nebulosor
- Modellering av nebulosor, inklusive datormodeller
- Det interstellära mediets olika faser. Gas- och stoftinnehåll i Vintergatan
- Molekylmoln: fysik för H2 och CO-molekyler, interstellär kemi
- Begyndelsevillkor för bildandet av stjärnor
- Bildning av stjärnor: Protostellär kollaps, bildandet från skivor, utflöden av protostjärnor och unga stjärnobjekt
- Chocker

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar och övningar och en muntlig presentation.

Litteratur

Lärobok för kursen är Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium by Bruce Draine (2011: Princeton University Press), ISBN-13 978-0691122144. Läroboken rekommenderas att köpa. Den finns både i tryckt form och som e-bok. Kompletterande material kommer att finnas på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen är i form av en skriftlig tentamen samt obligatoriska hemuppgifter  och en muntlig presentation.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning tillåten