Kursplan för Skiss- och presentationsteknik

Kursplan fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSketching and presentation techniques
 • KurskodPPU221
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 1 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56124
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0216 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP056 Skiss & Modellteknik eller liknande.

Syfte

att ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att översätta skisser till underlag för presentation på ett för produkt, sammanhang och betraktare relevant sätt och att främja ett kreativt och effektivt skissande som naturligt redskap i alla skeden av PU-processen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • rita/avbilda människor i relevans till föremål och händelser.
 • analysera och skissa produktidéer enskilt och satta i kontext för att kunna verifiera och presentera idéer på konceptnivå
 • utvärdera och anpassa skissens utförande till olika mottagarnivåer i PU-processen.
 • använda sig av programvara som hanterar vektorgrafik, text och bilder uppbyggda av pixlar för att kunna göra enkla och tydliga presentationer både digital och för print.

Innehåll

 • Träning i att skissa objekt/produkter i relation till andra föremål, miljöer och människor på ett trovärdigt sätt och med en relevant detaljnivå
 • Fördjupad träning i att utveckla förmågan att skissa snabbt och att anpassa skissens utförande till olika mottagarnivåer och stadier i PU-processen.
 • Användande och övning i programvaror som hanterar vektorgrafik, text och pixelbaserade bilder för att kunna göra enklare presentationer i olika medier.
 • Övning i muntlig presentationsteknik.
 • Krokiteckning; studier av nakenmodell

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier, seminarieövningar med handledare samt enskilda övningar veckovis.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs ett aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier, godkända övningar samt godkänd slutredovisning (portfolio).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.