Kursplan för CAD för ytmodellering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided industrial design (CAID)
 • KurskodPPU010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16118
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om och färdigheter i ytmodellering och visualisering i CAD - System.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i 3D modellering i CAID - system.
 • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i visualisering i CAID - system.
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i ett CAID-system på ett strukturerat sätt. 

Innehåll

Föreläsningar och datorövningar integreras i datasal.

CAID - system, som Autodesk Alias Automotive, används i utbildningen. 

Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenten väljer en produkt inom rimlig svårighetsgrad och planerar, modellerar, visualiserar och presenterar.

Organisation

Kursen kommer i huvudsak att omfatta handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal. Teori och praktiska övningar blandas.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-03-08: Block Block C tillagt av examinator
   [Kurstillfälle 1]