Kursplan för Linjär algebra

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodMVE670
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Teknisk fysik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 21 Okt 2023 em J
 • 03 Jan 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Att vara en av de kurser som utvecklar kompetensen och kunskapen inom matematik för studerande på programmen Teknisk fysik och Teknisk matematik. Linjär algebra är en av matematikens grundläggande områden med en mångfald tillämpningar. En viktig del av kursen handlar om tillämpning av begrepp och metoder inom geometrin..

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för grundläggande begrepp inom linjär algebra och geometri

- redogöra för samband mellan de olika begreppen

- kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.


Innehåll

 • linjära ekvationssystem
 • vektorer
 • linjer och plan
 • geometri i planet och rummet
 • R^n
 • matriser
 • linjära avbildningar
 • determinanter
 • skalärprodukt och ortogonalitet
 • egenvärden och egenvektorer
 • spektralteori
 • komplexa tal.

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Anges på kurshemsidan före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.