Kursplan för Matematisk analys

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCalculus
 • KurskodMVE575
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 fm L
 • 04 Jan 2024 em L
 • 29 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för de elementära funktionernas egenskaper
 • konstruera funktionsgrafer samt bestämma största och minsta värde till en funktion
 • tillämpa de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och integraler
 • tolka gränsvärden, derivator och integraler geometriskt
 • tillämpa gränsvärden, derivator och integraler på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet
 • presentera enklare matematiska resonemang
 • redogöra för innebörden av definitioner, satser och bevis samt även kunna genomföra enklare bevis.

Innehåll

 • Gränsvärde
 • Kontinuitet
 • Växande och avtagande funktion. 
 • Lokala maxima och minima. 
 • Extremvärdesproblem.
 • Invers funktion. 
 • Arcusfunktionerna. 
 • De elementära funktionernas derivator. 
 • Asymptoter, grafkonstruktion. 
 • Storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner. 
 • Primitiv funktion, samband mellan area och primitiv funktion.
 • Bestämd och obestämd integral.
 • Integrationsregler, partiell integration, integration genom substitution.
 • Integration av rationella funktioner, algebraiska funktioner och vissa transcendenta funktioner.
 • Generaliserade integraler.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas på kurshemsida innan kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras med en skriftlig tentamen. Bonusgrundande duggor kan förekomma. Betygsskala TH.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.