Kursplan för Matematisk statistik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics
 • KurskodMVE540
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKATK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur och teknik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 46115
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande tekniker för att analysera och presentera data och dess variabilitet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • presentera data genom grafiska och numeriska sammanfattningar
 • testa hypoteser om stickprov
 • analysera och kvantifiera beroendet mellan mätningar
 • tillämpa sådana metoder i praktiken
 • Innehåll

  Stickprov, deras grafiska visualiseringar och numeriska sammanfattningar Grunderna i sannolikhetsteorin, slumpvariabler och deras egenskaper Punkt- och intervallskattningar av stickprovfördelningens parametrar Hypotesprövning Bivariat data: korrelation och regression

  Organisation

  Föreläsningar och datorlaborationer.

  Litteratur

  Meddelas före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.