Kursplan för Matematisk analys, del 1

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCalculus, part 1
 • KurskodMVE535
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62112
 • Max antal deltagare125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2021 em L
 • 10 Jun 2021 em L
 • 24 Aug 2021 em L

I program

Examinator

 • Sonja Radosavljevic
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i algebra motsvarande kursen LMA212 Algebra.

Syfte

Kursen skall, på ett logiskt sammanhängande sätt, ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera gränsvärdes- och kontinuitetsbegreppen samt beräkna gränsvärden
 • definiera begreppen derivata och deriverbarhet samt beräkna derivatan av vissa elementära funktioner med hjälp av derivatans definition och de grundläggande beräkningsreglerna för derivator
 • skissera de elementära funktionerna och redogöra för deras egenskaper
 • definiera begreppen växande och avtagande funktion samt lokalt maximum och lokalt minimum
 • konstruera funktionsgrafer och bestämma en funktions största och minsta värde
 • definiera begreppet invers funktion, bestämma inversa funktioner och beräkna deras derivator

Innehåll

Mängdlära Logik Algebraiska ekvationer Algebraiska förenklingar Olikheter Absolutbelopp Cirkeln och ellipsen Funktionsbegreppet Exponential- och logaritmfunktioner Derivata, deriveringsregler Implicit derivering Tangent och normal Gränsvärde Kontinuitet Derivata och deriverbarhet Medelvärdessatsen Växande och avtagande funktion Lokala maxima och minima Extremvärdesproblem. Invers funktion Inversa trigonometriska funktioner De elementära funktionernas derivator Asymptoter och kurvkonstruktion Storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner Primitiv funktion och obestämd integral

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

James Stewart: Calculus Early Transcendentals, Brooks/Cole

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras löpande genom duggor samt en avslutande tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-02-04: Examinator Examinator ändrat från Hossein Raufi (raufi) till Sonja Radosavljevic (sonjarad) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]