Kursplan för Matematisk analys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCalculus
 • KurskodMVE525
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64130
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2024 fm J
 • 03 Apr 2024 em J
 • 23 Aug 2024 em J
0217 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande MVE530 Inledande matematik.

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge de grundläggande kunskaper i matematisk analys som är nödvändiga för vidare studier. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • konstruera funktionsgrafer och bestämma en funktions största och minsta värde
 • definiera begreppet invers funktion, bestämma inversa funktioner och beräkna deras derivator
 • definiera begreppen primitiv funktion, bestämd integral och generaliserad integral och beräkna integraler med de grundläggande beräkningsreglerna
 • använda de vanligaste lösningsmetoderna för differentialekvationer
 • tolka integraler geometriskt
 • tillämpa sina kunskaper om derivator och integraler på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet
 • använda Matlab som stöd vid lösning av problem relaterade till innehållet i kursen

Innehåll

Lokala maxima och minima. Största och minsta värde. Medelvärdessatsen. Extremvärdesproblem. Asymptoter. Kurvkonstruktion. Invers funktion. Elementära funktioner: rationella funktioner, trigonometriska funktioner, inversa trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner. Integration: primitiv funktion, samband mellan area och primitiv funktion, areaberäkning, integralbeteckning, bestämd integral, partiell integration, integration genom substitution, integration av rationella funktioner, generaliserade integraler. Separabla differentialekvationer. Linjära differentialekvationer av första ordningen. Exempel på problem som löses med differentialekvationer. Operatorer, linjära differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter. Grunderna i Matlab inklusive grundläggande programmering.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer.

Litteratur

Meddelas innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Alla utom de två sista målen examineras med en skriftlig tentamen. De två sista målen examineras med obligatoriska laborationer i Matlab som har betyget godkänd eller underkänd. Frivilliga duggor som kan ge bonuspoäng till tentamen kan förekomma. Betyget på kursen baseras på resultatet av tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-10-26: Examinator Examinator ändrat från Joakim Becker (becker) till Thomas Wernstål (twernst) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]