Kursplan för Linjär algebra

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear algebra
 • KurskodMVE520
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64131
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0217 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper motsvarande MVE530 Inledande matematik och MVE525 Matematisk analys.

   Syfte

   Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge de grundläggande kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för vidare studier. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden på matrisform (Gauss-Jordan elimination)
   • avgöra om en matris är inverterbar och, om så är fallet, bestämma inversen
   • beräkna determinanter
   • använda vektorer för att lösa problem inom rymdgeometrin
   • använda minsta kvadratmetoden
   • utnyttja Matlab för att lösa problem inom linjär algebra

   Innehåll

   Linjära ekvationssystem: radekvivalens för matriser, eliminationsmetoden på matrisform (Gauss-Jordan elimination), minsta kvadratmetoden, rang. Matrisalgebra: addition, subtraktion, multiplikation, invers matris. Determinanter: villkor för inverterbarhet, räkneregler, Cramers regel. Geometriska vektorer: addition, subtraktion, skalär och vektoriell produkt, tillämpningar på rymdgeometri. Matlab för tillämpningar i linjär algebra.

   Organisation

   Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer.

   Litteratur

   Meddelas innan kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Alla utom det sista målet examineras med en skriftlig tentamen. Det sista målet examineras med obligatoriska laborationer i Matlab som har betyget godkänd eller underkänd. Frivilliga duggor som kan ge bonuspoäng till tentamen kan förekomma. Betyget på kursen baseras på resultatet av tentamen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-12-05: Examinator Examinator ändrat från Malin Palö Forsström (palo) till Anna Karlsson (karann) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]