Kursplan för Matematik, matematisk statistik med metoder

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematics, statistics and methods
 • KurskodMVE491
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTAFFS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 60117
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2021 em J
 • 05 Jan 2022 em J
 • 17 Aug 2022 em J

I program

Examinator

 • Mattias Lennartsson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa deltagarnas kunskaper i matematik och ge dem kunskaper i grundläggande sannolikhetslära och statistiska metoder som används inom teknik och samhällsvetenskap. Huvudsyftet av matematikdelen är att fördjupa deltagarnas matematikkunskaper och att ge dem kunskap i matematik som behövs inom statistikdelen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • planera insamling av data
 • använda deskriptiva statistiska verktyg och statistiska metoder för att beskriva och tolka data
 • förklara slumpens inverkan på olika situationer, till exempel på mätresultat 
 • använda och förklara matematiska begrepp inom matematisk statistik och kunna utföra matematiska beräkningar utifrån presenterade begrepp

Innehåll

Kursen innehåller tre moment: inledande matematisk analys, introduktion till matematisk statistik samt ett projekt. Inom inledande matematisk analys tas följande begrepp upp: variabel, funktionsbegrepp, gränsvärde, derivata och integral samt infinitesimalkalkyl, integrationsmetoder, med inriktning mot grundläggande sannolikhetslära, såsom frekvens- och fördelningsfunktion, väntevärde och varians. Inom delen med matematisk statistik ingår begreppet stokastisk variabel, normalfördelning, intervallskattning, linjär regression och principer för hypotestest. I projektet analyserar man data från någon tidigare kurs eller någon annan lämplig samhällsvetenskaplig data genom att använda metoder som man har lärt sig i kursen.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar samt några tillfällen för handledning för projektet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH. För ett godkänt slutbetyg på kursen krävs ett godkänt projektarbete.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-08-23: Examinator Examinator ändrat från Stefan Lemurell (sj) till Mattias Lennartsson (matlen) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]