Kursplan för Problemlösning och lärande

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProblem solving and education
 • KurskodMVE366
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40127
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Inlämningsuppgift 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
  0223 Inlämningsuppgift 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   -

   Syfte

   Syftet med kursen är att utveckla studentens egna allmäna problemlösningsförmåga och dessutom ge verktyg för att hjälpa andra bli bättre problemlösare.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

   • diskutera och praktisera strukturerad och kreativ problemlösning;
   • diskutera problemlösning som medel för lärande och som intresseväckande inslag i undervisningen;
   • diskutera och göra övervägda val av didaktiska strategier för problemlösningsundervisning;
   • variera kända och formulera nya undervisningsmoment utifrån både matematiska och didaktiska överväganden;
   • använda sig av grundläggande programmering för problemlösning

   Innehåll

   • matematisk problemlösning
   • programmering som problemlösningsverktyg
   • hur coachar man andras problemlösning
   • hur undervisar man om problemlösning
   • olika problemlösningsstrategier

   Organisation

   Föreläsningar, redovisningar och seminarier; laborationer i Python

   Litteratur

   Kurslitteratur meddelas på kurshemsida innan kursstart. Den kommer att innehålla bland annat:
   G. Polya, How to solve it?
   A. S. Posamentier, S. Krulik: Problem-Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions, Grades 6-12 

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande i kursens lektioner och seminarier. Dessutom ingår det i examinationen redovisningar av lösningar av problem, samt ett eget arbete om problemlösningens roll i undervisningen.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-09-29: Examinator Examinator ändrat från Hossein Raufi (raufi) till David Witt Nyström (wittnyst) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]