Kursplan för Projektkurs i fysik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics project
 • KurskodMVE285
 • Omfattning4,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBASS
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 95115
 • Max antal deltagare180
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 4,5 fup
Betygsskala: UG
0 fup0 fup4,5 fup0 fup0 fup0 fup

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

Kursspecifika förkunskaper

Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna förbättrar sin förmåga att arbeta i grupp och tillägnar sig fördjupade kunskaper i fysik genom experimentellt och teoretiskt arbete i projektform. Syftet är också att projekten, genom att vara konkreta "hands-on" aktiviteter, stimulerar till fortsatta studier i teknik och naturvetenskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • formulera, planera, utföra och redovisa (skriftligt och muntligt) ett projektarbete inom ämnesområdet fysik.
 • inhämta och kritiskt granska information från olika typer av källor.
 • utföra mätningar.
 • använda mätresultat för att konstruera enkla matematiska modeller.
 • använda mätresultat till att dra slutsatser om mätobjektet.

Innehåll

 • Mätteknik och modellering.
 • Fördjupningar i mekanik, termodynamik och elektromagnetism (inklusive elektronik).

Organisation

 • Introduktions- och temaföreläsningar om för olika projekt aktuella fysikområden.
 • Grupparbete (planering, utförande och analys) med experimentella eller teoretiska projekt.
 • Redovisning (skriftligt och muntligt).

Litteratur

Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1, Heureka! Fysik 2 (Natur och Kultur).
Utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd krävs aktivt deltagande i grupparbetet och vid redovisningar. Redovisningen av projekt sker i form av skriftliga rapporter och muntliga presentationer. Projekten bedöms i skala Godkänd och Underkänd. För att erhålla slutbetyget Godkänd krävs att samtliga projekt är godkända.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.