Kursplan för Sannolikhetsteorins grunder

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFoundations of probability theory
 • KurskodMVE140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20124
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2022 fm J
 • 13 Apr 2022 em J
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter förväntas ha fullföljt en kurs i grundläggande sannolikhetsteori eller statistik.

Syfte

För att ge studenter djupare förståelse i sannolikhetsteori och dess tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- identifiera och korrekt formulera sannolikhetsmodeller för verkliga fenomen

- förklara grunderna för sannolikhetsteori och dess relationer till måtteori, mängdlära och Lebesgueintegration

- förklara och motivera de viktigaste sannolikhetsfördelningarna, deras egenskaper och användningsområde 

- använda beroende och betingning i komplexa situationer

- utföra analytiska sannolikhetsberäkningar, inklusive användning av transformer

Innehåll

Sannolikhetsexperiment, händelser, stokastiska variabler och deras fördelningar, oberoende och betingade fördelningar, slumpmässiga vektorer och sekvenser, konvergens, den starka Stora talens lag, transformer och centrala gränsvärdessatsen.

Organisation

Kursen undervisas med föreläsningar samt både lärarledda övningstimmar och fria diskussioner.

Litteratur

Se kurshemsida http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/mve140

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget baseras huvudsakligen på en skriftlig sluttentamen. Bonuspoäng kan även erhållas via hemuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2022-04-23: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
   [34073, 55216, 3], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2021-11-04: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Elisabeth Eriksson
   [34073, 55216, 2], Ny tenta för läsår 2021/2022, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)