Kursplan för Matematisk statistik

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics
 • KurskodMVE090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 04 Jun 2021 em J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 27 Aug 2021 fm J
0206 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Analys i en och flera variabler samt linjär algebra.

Syfte

I kursen ges grundläggande kunskaper i sannolikhets- och statistikteori, med speciellt beaktande av sådana moment som är av betydelse inom Automation och mekatronik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

förstå hur slumpmässig variation i mätningar och data påverkar slutsatser och beslut som kan tas, samt att ha praktisk kunskap i att hantera dessa variationer.

Innehåll

Grundläggande sannolikhetsteori, slumpmodeller (stokastiska variabler och deras fördelningar), stokastisk simulering och statistisk slutledning (inferens). Exempel på moment som ingår och är speciella för Automation och mekatronik är tillförlitlighets- och köteori.

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Meddelas i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig redovisning av projektuppgifter. Skriftlig tentamen.