Kursplan för Specialkurs teknisk matematik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTopics in engineering mathematics
 • KurskodMVE065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Varierar från tillfälle till tillfälle

Syfte

Fördjupning inom något givet matematiskt ämne.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- modellera, analysera och lösa problem inom vissa områden av teknisk matematik.

Kursen läses normalt enskilt eller i mycket små grupper för en av de angivna examinatörerna, varför innehållet varierar mellan varje tillfälle. Därför varierar också de detaljerade lärandemålen mellan varje tillfälle, enligt överenskommelse mellan den studerande och examinatorn.

 

Innehåll

Varierar från tillfälle till tillfälle.

Organisation

Varierar från tillfälle till tillfälle.

Litteratur

Varierar från tillfälle till tillfälle.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kan variera från tillfälle till tillfälle, men inkluderar typiskt något eller några av: en skriftlig eller muntlig tentamen, inlämningsuppgifter; laborationer och projektuppgifter.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-02-25: Examinator Examinator ändrat från Michael Patriksson (mipat) till Ann-Brith Strömberg (anstr) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]