Kursplan för Inledande matematik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory course in mathematics
 • KurskodMVE012
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0214 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2020 fm J
 • 07 Jan 2021 em J
 • 19 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att befästa, fördjupa och vidarutveckla kunskaperna i matematik från gymnasiet och därmed lägga en god grund för vidare studier i framför allt kommande matematikkurser på I-programmet

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten

- känna till de elementära funktionerna, de räkneregler som gäller vid deras användande, hur de förhåller sig till varandra, hur deras grafer kan konstrueras och kunna använda detta i problemlösning av relativt komplex natur samt enklare modellering.

- förstå, kunna definiera, bestämma och använda olika fundamentala egenskaper hos reellvärda funktioner av en reell variabel, så som definitionsmängd/värdemängd, växande/avtagande, jämn/udda, asymptoter och inverterbarhet.

- förstå och kunna definiera olika typer av gränsvärden av reellvärda funktioner av en reell variabel, känna till grundläggande satser kring dem och med omdöme kunna använda dessa i problemlösning.

- förstå och kunna definiera begreppet kontinuerlig reellvärd funktion av en reell variabel, känna till grundläggande satser kring dem och kunna använda dessa i problemlösning.

- förstå och kunna definiera begreppen deriverbar reellvärd funktion av en reell variabel och derivata till sån, känna till och kunna bevisa grundläggande satser kring dem, samt med omdöme kunna använda dessa i problemlösning.

- kunna lösa linjära ekvationssystem med flera rader och variabler genom radoperationer till trappstegsform och kunna avgöra antalet lösningar till sådana system.

- förstå och kunna använda de komplexa talen och den komplexa exponentialfunktionen i problemlösning.

- kunna använda fundamentala begrepp inom linjär analytisk geometri i tre dimensioner för att bestämma ekvation för plan, ekvationer för linje, avstånd mellan sådana objekt, samt area av parallellogram och volym av parallellepipedrar. 

- kunna använda programvaran MATLAB för att hantera rad/kolonn-vektorer, matriser och linjära ekvationssystem, plotta grafer till funktioner, numeriskt derivera dem, bestämma deras nollställen, samt med stöd illustrera plan och linjer i rummet och skriva enklare program i m-filer med For-, While- och If-satser.

Innehåll

- Elementära funktioner och deras egenskaper.
- Grundläggande funktionslära.
- Gränsvärden, kontinuitet och derivata av reellvärda funktioner av en reell variabel och samband mellan dessa begrepp.
- Linearisering av funktion samt tangent och normal till kurva i planet.
- Konstruktion av grafer.
- Enklare modellering och optimering.
- Hantering av obestämda uttryck vid gränsvärden.
- De komplexa talen och den komplexa exponentialfunktionen.
- Linjära ekvationssystem och radoperationer.
- Linjär analytisk geometri i tre dimensioner.
- Grunder i användning av programvaran MATLAB.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner och laborationer i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.
Exempel på examinationsformer som kan förekomma är:
- utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång,
- frivilliga duggor under kursens gång som kan ge bonuspoäng,
- projektarbete enskilt eller i grupp,
- skriftlig eller tentamen efter avslutad kurs.
- uppgifter löses med dator och redovisas skriftligt och/eller vid dator.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-07-09: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-01-05 till 2021-01-07 av Elisabet Eriksson
   [2021-01-05 6,0 hp, 0214]
  • 2020-07-09: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-08-25 till 2021-08-19 av Elisabeth Eriksson
   [2021-08-25 6,0 hp, 0214]