Kursplan för Polymera materials bearbetning och egenskaper

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPolymer processing and properties
 • KurskodMTT090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09118
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2020 em J
 • 07 Jan 2021 em J
 • 19 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik

Syfte

Kursen syftar till att studenterna når a) en förståelse av sambanden mellan de polymera materialens struktur, fysikaliska egenskaper, tillverkningsmetoder och produktgeometri och deras inverkan på materialvalet och b) en bred plattform inom polymerområdet som möjliggör förståelse och användning av nya material, förbättrade produktionsmetoder samt ge förutsättningar för nya tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • motivera val av plastmaterial för en produkt som skall användas i en given tillämpning.
 • beskriva hur produkten skall tillverkas för att uppnå tillräckliga och anpassade egenskaper.
 • beskriva hur produktgeometrin inverkar på materialegenskaperna.
 • genomföra enklare dimensioneringar av plastprodukter med hänsyn taget till materialets tidsberoende mekaniska egenskaper.

Innehåll

Polymera material används i en allt ökande omfattning, även i mer avancerade tillämpningar. Kursen ger fördjupade kunskaper inom polymerers struktur, fysikaliska (främst mekaniska) egenskaper och deras samverkan samt bearbetning av polymera material. Metoder att välja polymera material med hänsyn taget till produktgeometri och tillgängliga tillverkningsmetoder presenteras. Efter en presentation av polymerers struktur följer en relativt detaljerad beskrivning av de mekaniska egenskaperna hos polymerer och gummimaterial. När det gäller polymerer ägnas de tidsberoende mekaniska egenskaperna (viskoelasticitet) avsevärt utrymme eftersom de är av stor betydelse i samband med dimensionering av produkter. Tillverkningsmetoderna extrudering och formsprutning gås igenom i detalj vad gäller bearbetningsprinciper, ingenjörsmässiga uppskattningar samt inverkan på materialegenskaperna. Beskrivningen av dessa tillverkningsmetoder baseras på en fördjupad förståelse av polymersmältors reologiska egenskaper. Denna avancerade kurs är en lämplig introduktion till fortsatta studier, exempelvis inom ramen för forskarstudier, och torde även vara värdefull när det gäller utvecklingsarbete och för olika tillämpningar inom polymerområdet.

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar, övningstillfällen samt två laborationer. En projektuppgift redovisas muntligt och skriftligt

Litteratur

Principles of Polymer Engineering, N. G. McCrum, C. P. Buckley and C. B. Bucknall, 2nd edition, 1997, Oxford Science Publishers, Oxford University Press ISBN 19 856526 7. Boken kompletteras med utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkänd projektuppgift

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten