Kursplan för Avancerade tekniska material och kommersialiseringsaspekter

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTailored materials and commercialisation aspects
 • KurskodMTT081
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPAEM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design, Teknisk fysik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 09119
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 fm J
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0212 Projekt, del B 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i materialvetenskap/materialteknik behövs.

Syfte

Ökande krav på egenskaper såsom låg vikt, stabilitet vid hög temperatur, hög belastning, nötningsbeständighet, bio-kompatibilitet etc. har resulterat i utvecklingen av ett brett spektrum av avancerade tekniska material. Flera av dessa moderna typer av material (nanostrukturerade material inklusive katalysatorer, kompositer, titan som biokompatibelt och lätta konstruktionsmaterial , etc.) kommer att diskuteras. Syftet är att införa material från forskningsfronten för området materialvetenskap och materialteknik och att visa hur olika materialkoncept kan användas för att uppnå nya och/eller förbättrade materialegenskaper för att möjliggöra nya produkter. Parallellt med de olika materialkoncept kommer kommersialiseringsaspekter diskuteras för att ge kunskap om immaterialrätt och innovationsstrategier (När vet jag att jag har en affärsidé? Ska jag publicera mina resultat eller ansöka om ett patent? Vilka krav ställs på mig när jag väljer att starta ett företag?)

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva de olika materialkoncept och deras kritiska delar

- beskriva designstrategi

- relatera de förbättrade egenskaper till mikrostrukturen av material

- kommentera begränsningar i applikation och exemplifiera några av de kompromisser som ingår

- beskriva olika strategier för att skydda en innovation 

- analysera tekniska innovationer och marknader och förstå hur kundvärde kan skapas

Innehåll

Avancerade tekniska material som nanostrukturerade material, metalliskt skum, magneter, etc. kommer att diskuteras med hjälp av exempel från den senaste utvecklingen och pågående forskning. Parallellt med de olika materialkoncept kommer kommersialiseringsaspekter behandlas för att ge kunskap om immateriella och innovationsstrategier.

Organisation

Kursen kommer att delas upp i föreläsningar, hemuppgift/övningar och ett projektarbete som kombinerar material och kommersialiseringsaspekter. Dessutom kommer att ges en rad presentationer av företagsrepresentanter och entreprenörer.

Litteratur

Specifik litteratur kommer att nämnas/delas ut.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkänt projektarbete (betygsätts) krävs för godkännande.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten