Kursplan för Materialteknik

Kursplan fastställd 2019-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaterials science and engineering
 • KurskodMTT010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 56125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2021 em J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 18 Aug 2021 em J
0205 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall kunna skapa sig grundläggande förståelse för materialteknik, särskilt för sambanden mellan materialens struktur, egenskaper och tillverknings/behandlingsprocess. Nivån på förståelsen bör vara så pass djup att man i en framtida yrkessituation kan delta i diskussioner kring materialval och val av tillverkningsprocess. De materialgrupper som tas upp i kursen är främst polymera material, metaller och keramer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

redogöra för hur olika typer av material (metaller, polymerer. keramer samt legeringar av olika slag) är uppbyggda i termer av atombindning och kristallstruktur samt redogöra för hur detta påverkar några av deras egenskaper. tillämpa fasdiagram och TTT-diagram; kunna avläsa det och ur diagrammet förutsäga mikrostruktur vid angiven värmebehandling/kylning redogöra för hur de mekaniska egenskaperna för de olika materialen ovan kan påverkas genom förändring av mikrostrukturen och kunna relatera kopplingen till relevant härdningsmekanism välja lämplig tillverkningsteknik och/eller värmebehandling för att uppnå vissa egenskaper och mikrostruktur, och diskutera valet av kriterier för att nå önskat resultat redogöra för hur korrosion uppkommer relaterat till material respektive miljö samt diskutera kring hur man bäst undviker korrosion identifiera ett antal utvalda material göra en enkel reflektion över materialvalet för en industriell produkt beaktande ekologiskt hållbarhetsperspektiv

Innehåll

Kursen är upplagd så att vi börjar med grundläggande materialteknik med fokus på förståelse av sambanden mellan materialens struktur, egenskaper och val av tillverknings- och värmebehandlingsteknik. Materialgrupperna som tas upp är polymerer, metaller och keramer. Kursen i tillverkningsteknik följer sedan upp med tydligare produktfokus. Kursen innehåller följande moment: Grundläggande materialteknik: Faser, kristall- och mikrostrukturer Diffusion och defekter Mekaniska egenskaper Fasdiagram för metaller Elektriska och optiska egenskaper hos material Korrosion och ytbehandling av metaller Introduktion till materialval vid produktutveckling Polymera material: Strukturer och karaktärisering Termiska egenskaper och kemikalieresistens Mekaniska och elektriska egenskaper och ytor Keramiska material: Strukturer Mekaniska egenskaper Tillverkning

Organisation

Kursen omfattar ca 20 föreläsningar, 10 räknestugor, en konstruktionsövning och tre laborationer (Datorövning Matter, Optisk mikroskopi och Polymerers struktur och egenskaper).

Litteratur

William F. Smith, Foundations of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill 2005, 4th edition, ISBN 007-125690-3

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd konstruktionsövning och godkända laborationer.