Kursplan för Förbränningsmotorteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-10-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnInternal combustion engines
 • KurskodMTF242
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89137
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0121 Konstruktionsövning + lab 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0122 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp
 • 09 Mar 2024 em J
 • 04 Jun 2024 em J
 • 26 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs(er) i termodynamik och strömningslära. MMS195 - Introduktion till framdrivning och energisystem för transport

Syfte

Kursen syftar till att ge djupgående kunskaper om förbränningsmotorer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Describe and explain the major phenomena going on in an internal combustion engine such as gas exchange, mixture preparation, combustion, and emissions formation/reduction. Describe different ICE strategies for emissions and efficiency optimization. Describe how engine experiments and simulation can be used in the ICE development process.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på förbränningsmotordelen i MMS195 - Introduktion till framdrivning och energisystem för transport. Kursens innehåller laborationer, övningar (motordemontering och motordynamometer körning) och simuleringsövningar (värmefrigörelse och gasväxling). Mekanismer som dikterar motordesign och köregenskaper diskuteras och kompletteras mer i detalj för förbränningsmotorer men också för moderna och framtida motorlösningar. Kursen är kopplad till tre globala hållbarhetsmål: #3, hälsa och välbefinnande, till exempel avgasemissioner #7, hållbar energi för alla, till exempel verkningsgrad / CO2 #13, bekämpa klimatförändringar, till exempel verkningsgrad / CO2

Organisation

Kursen är upplagd som en föreläsningsbaserad kurs kompletterad med två tekniska inlämningsuppgifter varav en stimuleringsuppgift i gasväxlingsprogram som GT Power, Amesim eller Boost. Det ingår också räkneövningar, en motorlabb och en motordemonteringsövning. I slutet av läsvecka 3 ligger en dugga.

Litteratur

I första hand används John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, second edition, McGraw-Hill 2018, ISBN 978-1-260-11610-6. Utöver läroboken kommer några tekniska rapporter och material som visats i lektionen att användas som kursmaterial.

Examination inklusive obligatoriska moment

Det finns en dugga där viss problemlösning testas, och en skriftlig sluttentamen. Deltagande i laborationer och avslutade inlämningsuppgifter är en förutsättning för att bli godkänd på kursen. Duggan är inte obligatorisk men rekommenderas starkt då ett godkänt resultat där underlättar den slutliga tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-09: Examinator Examinator ändrat från Lucien Koopmans (koopmans) till Petter Dahlander (dallas) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]