Kursplan för Formlära

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasic form design
 • KurskodMPP121
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56113
 • Max antal deltagare49
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP082 Ingenjörsmetodik eller motsvarande

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall utveckla kunskap och färdighet att arbeta med form som grundläggande gestaltparameter. Detta sker genom tillägnande av teoretisk kunskap, analyser av former och genom tillämpade gestaltningsövningar som tränar och visar möjligheter för att kunna realisera och kommunicera formidéer. I kursen kommer olika fenomen kring det formskapande arbetet belysas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå och analysera produkter utifrån grundformer och hur de tillsammans bildar en helhet.
 • använda sig av vy-skisser för att visa på förståelse av 3D form.
 • Producera 3D-volymer i angivet material efter en instruktion i text och ritning
 • Enligt instruktion förändra en formgestalt i flera steg till en annan; t.ex kub till romb, stadig till ostadig etc.
 • Efter litteraturstudier kunna redogöra för och i grupp diskutera en formgestalt.
 • Förklara och tillämpa grundläggande Biomimicry.
 • Redogöra för skillnaden på form- och ytmodellering enligt CAD-system; tråd, ytor, volymer.
 • Påvisa påverkan på och tillämpa detaljeringsgradering av objekt från grov till fin i detalj och yta.
 • Förstå och färgbestämma produkter med Natural Color System.
 • Digitalt förändra en produkts visuella helhetsintryck genom färg och mönster.
 • Redogöra för olika ljuskällors påverkan på okulär upplevelse av färg.

Innehåll

 • Diskutera i seminarium.
 • Göra litteraturstudier och inlämningstexter/uppgifter.
 • Skapa självständigt arbete enligt uppgift.
 • Delta i övningar i klass.
 • Göra redovisning av inlämningsuppgifter i text/bild och muntligt.

Organisation

Se ovan.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Betyg är Godkänd eller Underkänd.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.