Kursplan för Datorstödd modellering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided modeling
 • KurskodMPP067
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 56115
 • Max antal deltagare47
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MPP083 Ingenjörsmetodik och MPP121 Formlära  eller motsvarande

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i modellering i 3D CAID-system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i 3D modellering i CAID - system.
 • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i visualisering i CAID - system.
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i ett CAID-system på ett strukturerat sätt.

Innehåll

Föreläsningar och datorövningar integreras i datorsal.

CAID - system, som Autodesk Alias Automotive, används i utbildningen. 

Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenten väljer en produkt inom rimlig svårighetsgrad och planerar, modellerar, visualiserar och presenterar.

Organisation

Kursen kommer i huvudsak att omfatta handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal. Teori och praktiska övningar blandas.

Litteratur

Anvisas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.